Školní jídelna

  • Výdej stravy v ŠJ

Výdejní doba pro ZŠ:      10.45 -  11.15 hod.

                                    11.40 - 12.10 hod.

                                    12.30 - 13.00 hod. 

Výdejní doba pro MŠ:     10.15 -  11.45 hod.

Výdejní doba pro cizí strávníky do jídlonosičů:     10.15 -  10.45 hod.

                                                                       13.00 - 13.00 hod.

Obědy pro CS jsou vydávány do jídlonosičů před výdejem stravy pro školní děti, tzn. do 10.45 hod. mimo výdejní pult.Takto vydané obědy (do jídlonosičů) jsou určeny k okamžité spotřebě strávníka!

Výdejní doba ve ŠJ je ukončena ve 13.15 hodin.

Výdej obědů pro nemocné žáky

Výdej obědů pro nemocné děti je možný do jídlonosičů pouze 1. den nemoci. Další den nemoci nebude oběd do jídlonosičů vydán, i když nebude dítě odhlášeno.

Do jídlonosičů předložených ráno a během dopoledne bude oběd vydán v 10.15 -  10.45 hod.

Do jídlonosičů předložených později bude oběd vydán ve 13.00 hod.

 

  • Odhlašování obědů

Chce-li strávník odhlásit oběd, musí být odhlášen den dopředu (telefonicky, elektronicky zde> nebo ve ŠJ).

Ráno již oběd nebude odhlášen!

 

1. září a 31. června se pro žáky základní školy nevaří.

 

  • Ceny obědů

Děti 7 - 10 let:      oběd   20,- Kč

Děti 11 - 14 let:     oběd  22,- Kč

Děti 15 a více let:   oběd  23,- Kč

Cizí strávníci:         oběd  55,- Kč

 

 V Rudíkově dne 1.9. 2013                                               

Vedoucí ŠJ Ludmila Stejskalová