Beseda s preventistou Policie ČR

05.06.2012 08:19

V rámci projektu "Zdravá škola" navštívila naši školu ve dnech 22. a 24. května mluvčí a preventistka třebíčské Policie ČR paní por. Bc. Marcela Lavická.

Žákům 5. až 9. ročníku přednášela a besedovala s nimi o problematice drog a nebezpečí šikany. Objasnila příčiny vzniku drogové závislosti, vyjmenovala její negativní důsledky (psychické, biologické i sociální), upozornila také na kriminalitu s drogami spojenou.

V oblasti šikany se zaměřila na její formy a seznámila žáky se specifiky jejich věku ve vztahu k trestnímu zákoníku. Z této oblasti bylo mnoho dotazů, na které paní Lavická ochotně a trpělivě odpovídala.

Přednáška značně přispěla k celkové orientaci dětí ve zmíněných oblastech.

Fotogalerie: Beseda s preventistou Policie ČR

Tato fotogalerie je prázdná.