Branný den - biatlon

02.07.2015 08:53

V rámci připomenutí čtyřicetiletého působení školy ve stávající budově se uskutečnil Biatlon dne 26. 6. 2015 pro žáky naší školy, který byl dotován Krajem Vysočina v rámci dotace na podporu naplňování principu Agendy 21 a zdraví 21.

V biatlonu soutěžili žáci druhého stupně. Vytvořili si čtyřčlenné štafety podle daných kriterií. Na trase plnili úkoly na 6 různých stanovištích, které jim zadávali učitelé. Tedy záleželo nejen na běhu, ale také na správném splnění úkolů, za které byli žáci bodováni. Akce probíhala ve sportovní atmosféře, kdy jednotlivé štafety si hlídaly a kontrolovaly čas. Braný den se velmi vydařil a ještě vyšlo pěkné počasí. Pro lepší představu průběhu akce jsou přiloženy fotografie.

Anděla Hortová