Branný den mladších dětí

28.06.2015 20:20

Již tradiční branný den se konal 26. června. Celý první stupeň se společně s dobrou náladou vydal na Herádku, kde jsme si ke svačině opekli párky, buřty, chleba, rohlík. Prostě vše, co maminky nachystaly.

Následovalo rozdělení dětí do čtyř skupin. Paní učitelky zaujmuly  místo pod stromy na čtyřech stanovištích, kde se jednotlivé skupiny dětí střídaly. Děti plnily jednoduché úkoly a zároveň se dozvěděly něco nového z oblasti zdravovědy, dopravy, ochrany člověka za mimořádných událostí a ochrany přírody.

Počasí nám přálo a vše se vydařilo podle plánu.

Zdenka Michálková