Celoškolní výlet

10.06.2014 08:31

5. - 6. června se žáci a učitelé naší školy zúčastnili společného výletu do rekreačního střediska v Nesměři. Děti z prvního stupně jely autobusem, ostatní žáci se vydali vlakem nebo na kole po "vlastní ose".

Ještě jsme ani nebyli všichni ubytovaní, když se začaly hrát první turnaje ve vybíjené nebo ve volejbalu.

Proběhlo vše, co se dalo stihnout. Šipkovaná, střelba ze vzduchovky, baseball, kopaná i stezka odvahy. Součástí výletu byl branný závod žáků z 2. stupně i branné cvičení a šplhání po nízkých lanech těch mladších.

Večer jsme se všichni sešli u ohně, tam jsme si pochutnali na špekáčcích a řekli si všechno, na co celý rok nebyl čas. 

V pátek po obědě a úklidu chatek jsme se zase rozešli nebo rozjeli zpět do Rudíkova.

Bylo nám tam krásně. Nám učitelům srdce plesalo nad kamarádským chováním těch starších dětí k mladším a ty si zase užily volnosti, která jim byla dopřána.

Rozhodně to stálo za to.

Soňa Chládková