Dějepisný výukový program pro sedmáky

24.05.2013 08:16

Dne 22. 5. 2013 se letos již podruhé sedmáci rozjeli do Třebíče na Zámek, kde absolvovali výukový program „Proměny města Třebíče“ v rámci interaktivní expozice „Cesty časem“.

Žáci si tak mohli trochu rozšířit vědomosti o období středověku – renesance, které nedávno probírali v hodinách dějepisu. Celý program byl zaměřen na historii města Třebíče. Nejprve si žáci ve dvojicích připravili krátké prezentace o jednotlivých obdobích vývoje města pomocí informačních panelů. Také si všichni vyplnili pracovní listy s otázkami a tajenkou. Poté přistoupili ke skládání modelu města Třebíče – barevně rozlišeného dle období.

Po skončení programu si udělali pěší okruh částí Třebíče zvaný „Po stopách opatů a rabínů“.  Pěknou procházkou prošli od Zámku na Hrádek, přes Židovské město a Židovský hřbitov k Havlíčkovu nábřeží. Tam si za odměnu dali zmrzlinu v příjemné cukrárně „U řeky“.

Protože zbýval čas do odjezdu autobusu, prošli se na závěr podél řeky Jihlavy ke krásným říčním lázním Na Polance. Výlet se vydařil a všichni byli spokojení.