Dopravní výchova 4. ročníku

24.05.2013 13:31

Dne 13. 5. 2013 se žáci 4. ročníku zúčastnili  výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třebíči – ZŠ Bartuškova.

Výuka probíhala ve dvou částech. V teoretické části si žáci zopakovali a naučili se důležitá pravidla silničního provozu potřebná zejména pro cyklisty. Poté všichni vyplňovali testy z pravidel silničního provozu.

Ve druhé části probíhala praktická výuka na dopravním hřišti. Žáci si vyzkoušeli na kolech projet trasu, na které přibyl také malý kruhový objezd, semafory a železniční přejezd.  Zde byli žáci hodnoceni pomocí odevzdávání trestných bodů – kolíčků.

Na závěr přijeli celou akci vyhodnotit zástupci z dopravní policie a ze školského odboru MÚ. Předali žákům průkazky pro cyklisty. Velkou radost měl zejména Pavlík Pospíšil, který dosáhl v testech znalostí maximálního počtu bodů. Všichni žáci si dopoledne užili a spokojeně se vraceli domů.