EXIT GAMES

19.06.2017 10:17

 

            Ve středu 14. června se žáci druhého stupně se svými třídními učiteli vydali v rámci projektu Zdraví nás baví na zámek do Světlé nad Sázavou.

            Pro jednotlivé ročníky byly nachystány různé aktivity, u nichž se během dne všechny děti prostřídaly.

            Postupně jsme tak prošli komentovanou prohlídkou zámecké expozice, v níž jsme se seznámili s historií zámku a nejvýznamnějšími šlechtickými rody, které měly největší vliv na průmyslový rozvoj regionu (sklo, granáty, kámen). Sledovali jsme stopy tamější bílé paní, či si pomocí kladky zkusili do vzduchu vyzvednout tři sta kilogramů vážící kvádr žuly.

Dále nás čekala Expozice historického evropského skla, jež prezentuje vzácnou sbírku skla z Uměleckoprůmyslového musea Praha z doby raného baroka až konce 19. století.

            Asi nejvíce se žáci těšili na novinku letošní sezony – exit games. Jedná se o dvě únikové místnosti ve stylu starořeckých bájí (Minotaurův labyrint a Zlaté rouno). V zážitkové hře byly děti zavřeny do místnosti, odkud se musely během jedné hodiny samy dostat. Úkol to nebyl zrovna jednoduchý… pomocí hádanek, skládaček a šifer musely sestavit kódy ke třem zámkům od pokladnice s klíčem. Všichni si tak procvičili důvtip, logické myšlení, postřeh i schopnost týmové spolupráce. To že toto našim žákům nechybí, dokázali tím, že nikdo v místnosti uzavřený nezůstal.

            V pauzách mezi jednotlivými programy jsme si mohli prohlédnout světelské náměstí nebo rozlehlý zámecký park. Aby nám nedošla energie, nachystaly nám pracovnice zámku i lehkou svačinku.

            Den to byl zcela jistě vydařený. Domů jsme si odvezli nejen nové informace, ale také nevšední zážitky.

L.Pužová

foto zde >