Exkurze ESKO-T

20.05.2011 10:47

 Žáci 5. - 9. ročníku měli ve čtvrtek 19. května možnost prohlédnout si, jak se nakládá s odpadem, který vyprodukují a hlavně viděli, proč je nutné třídit odpad. Proběhla totiž exkurze ve firmě ESKO-T, která žáky obrazově provedla cestou odpadu, žáci měli možnost dozvědět se, jak správně odpad třídit a co lze z odpadu jako z druhotné suroviny vyrobit. Teoretickou část vystřídala prohlídka třídící linky na plasty a v neposlední řadě si prošli i skládku v Petrůvkách. Vidět na vlastní oči takové množství odpadu byl silný zážitek a doufejme, že v dětech vyvolal pocit potřeby třídit a omezit odpad.