Exkurze IC Dalešice a Dukovany

06.06.2016 14:02

V rámci výuky také probíhají různé tematické exkurze. Do přírodovědných předmětů byla letos zařazena návštěva informačních center nám nejbližších elektráren – v Dalešicích a v Dukovanech.

Ve vodní přečerpávací elektrárně Dalešice se v úterý 31. května žáci dozvěděli o historii elektrárny, o její důležité funkci v celostátním energetickém systému -  z klidové fáze se totiž rozjede na plný výkon za 55 sekund, díky čemuž je to nejrychleji nabíhající PVE v ČR. Před elektrárnou také spatřili obrovskou Francisovu turbínu, která je již vyřazena z provozu. Kromě informační části měli žáci také možnost nahlédnout přímo do provozu elektrárny, což bylo velmi zajímavé.

Exkurze pokračovala návštěvou IC JE Dukovany. Zde jim byl krátkými poučnými filmy, mnohými modely a odborným výkladem přiblížen chod celé jaderné elektrárny, od získání paliva, přes jaderný reaktor až po uložení vyhořelého paliva. Dozvěděli se také něco o bezpečnostních opatřeních v jaderné elektrárně a o postavení v české energetice.

Eva Kružíková