Exkurze na skládku

15.06.2016 08:26

Exkurze 2. stupně do společnosti ESKO-T a na skládku  TKO v Petrůvkách nezačala zrovna šťastně. Díky lidské chybě se zpozdil autobus a my jsme vyjeli s asi 45  minutovým zpožděním.  V sídle společnosti si žáci prohlédli třídící linku, dozvěděli se něco o historii společnosti  a o nutnosti třídit odpad. V Petrůvkách viděli, jak taková skládka vypadá,  správné ukládání odpadu a co se děje se skládkou, přesně určitou sekcí, když je plná. Nakonec si prohlédli dotřiďovací linku a kompostárnu. Žáci jako úkol vypracují zprávu o tom co na exkurzi viděli a slyšeli.