Interaktivní výstava Hry a klamy

09.12.2010 12:12

Výstava Hry a klamy je první mobilní výstavou Nadace Škola Hrou a libereckého science centra iQpark putující po České republice a žáci naší školy za ní zavítali do Jihlavy.

Snahou výstavy bylo přiblížit žákům novou formu interaktivního zábavně-naučného poznávání. Jejím prostřednictvím podnítit zájem zejména o technické obory. V duchu Komenského "škola hrou" žáky vtáhnout do světa přírodních věd a aktivovat jejich hravost a tvořivost.Tato unikátní výstava obsahovala cca 60 exponátů, která nenásilnou formou přibližila přírodní vědy. Jedinečnost výstavy spočívala v tom, že na rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou exponáty doslova „nedotknutelné“, zde bylo zapotřebí s vystavenými objekty pracovat a takříkajíc jim „přijít na kloub“.  Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližovala jiný poznatek z oblasti fyziky nebo biologie, nicméně každý exponát v sobě skrýval prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení. Celkový dojem z výstavy lze shrnout do věty: Poznání je zábava.

fotogalerie >