Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

04.11.2015 08:42

Naše škola požádala a byla úspěšná v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

a získala tak pro výuku stavebnice Merkur v celkové hodnotě 49 997 Kč.