Prezentace závěrečných prací žáků 5. ročníku

25.06.2015 10:33

Stalo se již dobrou tradicí, že naši žáci 5. ročníku zakončí svoje působení na 1.stupni ZŠ závěrečnou prací. Jedná se o prezentaci tématu, který si buď vybrali sami nebo po konzultaci s učiteli. Cílem těchto prezentací je získávat, sbírat a třídit informace o daném tématu a divákům o tom, co jsem se dověděl, zjistil či vytvořil, smysluplně povyprávět. A i letos vše dobře dopadlo, některá témata byla zajímavá více, jiná méně, každý však dělal, co mohl na základě svých nabytých vědomostí, možností a píle.

Témata:

Vojtěch Adam                   Florbal

Tereza Dvořáková              Obec Vlčatín

Viktorie Fialová                  Agama Vousatá

Pavla Kochová                   Můj pes

Aneta Nováčková               Mažoretky

Vojtěch Oravec                  Skauting

Tomáš Sklenář                   Ludvík Svoboda

Karolína Šobová                 C. S. Lewis

Marie Trnková                     Savci

Kristýna Uchytilová             Kytara

Dominik Valík                     Křížky a památky v Novém Telečkově

Patrik Večeřa                      Fotbal

Milan Zacha                        Kamion

Soňa Chládková