Ukázka bojového umění ve škole

01.11.2012 11:22

V den otevřených dveří 23. října mohli rodiče mimo práce svých dětí také společně s dětmi shlédnout ukázku bojového umění Taekwon-do v tělocvičně školy. Pan Kuba společně se svými žáky předvedl ukázku toho nejlepšího... Děti byly nadšené a hned se většina nahlásila do kroužku, který pro ně pan Kuba povede každé úterý. Doufejme, že je elán naučit se tomuto umění neopustí!