Úspěch žákyně 9. ročníku

28.01.2013 12:16

Každým rokem si žáci vybraných ročníků prověřují svoje znalosti a schopnosti pomocí testů Scio. Prověřuje se tak jejich znalostní posun během několika let v matematice, českém a anglickém jazyce a ve všeobecných studijních předpokladech. Další součástí prověřování jsou průřezová témata z Rámcově vzdělávacího programu. Žáci tak získávají cenné informace o svých přednostech či o slabých stránkách v přehledu, který si odnášejí domů.

I pro školu je toto testování cenné - vyučující mohou porovnat výsledky svých žáků s výsledky jiných škol z celé ČR a výuku tak přizpůsobit k rozvíjení slabších míst ale i k posílení těch výborných. Každoročně jsou výsledky žáků naší školy nadprůměrné a v mnohých oblastech dohání i víceletá gymnázia. 

V letošním roce však jedna naše žákyně překonala v anglickém jazyce všechny žáky z celého Kraje Vysočina ...

Gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů!