Závěrečné práce žáků 9. ročníku

26.06.2017 09:56

 

Školní rok se neúprosně blíží ke svému konci, deváťáci už jen na prstech jedné ruky mohou spočítat dny, které zde stráví. Než však budovu rudíkovské školy opustí, museli splnit ještě jeden úkol – prezentaci závěrečných prací.

Tak jsme se v úterý 20. června po třetí vyučovací hodině sešli v učebně fyziky, abychom si poslechli výsledky jejich snažení. Témata, které si děti samy vybraly, byla opravdu zajímavá, napříč různými vyučovacími předměty. Mohli jsme zhlédnout prezentaci o opěrné soustavě, návykových látkách, alternativním pohonu, zdravém životním stylu, kybernetické kriminalitě, památkách UNESCO, extremismu, počítačových hrách, výtvarných technikách či se na vlastní oči přesvědčit o přítomnosti škrobu v bramborách.

Žáci si na svých závěrečných pracích dali opravdu záležet a bylo to znát. Přeji jim, aby nadále byli tak zodpovědní a svou snahu a píli uměli v životě dobře prodat.

L.Pužová