Zdravá škola

02.09.2011 21:56

Naše škola získala osvědčení o přijetí do sítě programu "ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ".

Tento titul získala na základě vypracovaného projektu, ve kterém učitelé školy zhodnotili klady a zápory školy a všechny skutečnosti, na základě nichž si myslí, že škola zdravá opravdu je. 

Podstatou  projektu je ale především také to, naplánovat, jak ještě lépe vytvořit zdravé prostředí v naší škole a jak vychovávat děti ke zdravým životním návykům a zdraví podporujícímu chování. Projektu Zdravá škola se opírá o tři pilíře: pohodu prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství, což vychází z komplexní definice zdraví jako stavu psychické, fyzické a soicální pohody.