O nás

Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání. Většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na středních školách, či na odborných učilištích. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, byli iniciativní a flexibilní.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

1. zástupce zřizovatele - Bc. Pavla Sklenářová (funkční období: 10. 12. 2014 - 10. 12. 2017)

2. zástupce pedagogického sboru - Mgr. Eva Bernátová (funkční období: 5. 1. 2015 - 5. 1. 2018)

3. zástupce rodičů - Martina Smiešková (funkční období: 13. 1. 2015 - 13. 1. 2018)