Sběr starého papíru

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojí do soutěže mezi školami Třídílek pořádané společností ESKO-T s.r.o. Úkolem školy je nasbírat co největší množství papíru.

Noviny či časopisy (karton nevybíráme) bude pan učitel Procházka vybírat od října 2012 každé ráno v přízemí (jednotlivé druhy papíru musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic - podepsané, zvážené, papír nesmí být mokrý ani jinak znečištěný).

Cena za jeden kilogram je 1 Kč.

Podpořte svoje děti nebo se zbavte starého papíru a ekologicky ho zlikvidujte

  Podmínky soutěže>