• Rodičovské schůzky a Dny otevřených dveří

 

Datum Akce
10. října Plenární zasedání, 16.00 
20. října Den otevřených dveří
14. listopadu Rodičovské schůzky, 15.30 - 17.30
9. ledna Rodičovské schůzky, 15.30 - 17.30
10. května Rodičovské schůzky, 15.30 - 17.30
17. května Den otevřených dveří
polovina června Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Žádáme rodiče o dodržení termínů schůzek.

 

 • Mimořádné konzultační hodiny

Mimo tyto termíny lze jednotlivé vyučující kontaktovat pomocí e-mailu 

Mimořádné konzultační hodiny  
Bernatová Eva e-mail>
Peta Brabcvá e-mail>
Chládková Soňa e-mail>
Jaša Vít e-mail>
Ivo Žilka e-mail>
Marková Alena e-mail>
Michálková Zdeňka e-mail>
Novotná Andrea e-mail>
Procházka Jiří e-mail>
Pužová Lenka e-mail>
Suk Martin e-mail>   

 

 • Výchovný poradce

Ve škole působí výchovný poradce Mgr. Jiří Procházka, který Vám a Vašemu dítěti pomůže v případě potřeby navázat spolupráci s externím psychologem nebo logopedem.

Konzultační hodiny a informace k volbě povolání probíhají každý čtvrtek od 15.30 do 16.15 ve sborovně.

 

Plánované akce pro žáky i reportáže z již proběhlých akcí najdete v záložce Akce/plány >

 

Desatero pro rodiče a učitele

5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci

Pro rodiče:

 1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
 3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Pro učitele:

 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
 2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Zdroj: https://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/desatero-pro-rodice-a-ucitele/