Pedagogičtí pracovníci

 

 Mgr. Martin Suk 

ředitel školy

 

Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova

Vyučuje: Výtvarná výchova

 


Mgr. Jiří Procházka

výchovný poradce

učitel 2. stupně

 

Aprobace: přírodopis, občanská výchova

Vyučuje:  Přírodopis, Výchova k občanství

 

 

Mgr. Eva Bernatová

učitelka 1. stupně

 

 

Aprobace: učitelství 1. stupně, výtvarná výchova

Vyučuje: 1. ročník, Výtvarná výchova

 

 

 

Mgr. Ivo Žilka

učitel 2. stupně

 

 

Aprobace: tělesná výchova, zeměpis

 

Vyučuje: Tělesná výchova, zeměpis, pracovní činnosti

 

Mgr. Soňa Chládková

učitelka 1. stupně

 

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 4. a 5. ročník, Hudební výchova

 

Mgr. Vít Jaša 

učitel 2. stupně

Aprobace: matematika, 

Vyučuje: Matematika,

Informatika

 

 

Mgr. Petra Brabcová

učitelka 2. stupně

 

Aprobace: němčina, český jazyk

Vyučuje: Němčina, Dějepis

 

 Ing. Alena Marková 

učitelka 2. stupně

 

Aprobace: anglický jazyk

Vyučuje: Anglický jazyk, Matematika

 

Mgr. Zdeňka Michálková

učitelka 1. stupně

 

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 2. ročník

 

     Mgr. Andrea Novotná     

učitelka 3. stupně

 

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 3. ročník, Anglický jazyk

 

Mgr. Lenka Pužová

učitelka 2. stupně

 

Aprobace: český jazyk, občanská výchova

Vyučuje: Čj, VkO

 

 

 

Vychovatelka školní družiny

Petra Robotková

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

 

Anděla Brychtová

Veronika Havlíčková

Ludmila Rybníčková 

kuchařka

 

 

 

Petr Brychta

školník

 

Ludmila Stejskalová

vedoucí školní kuchyně

 

Marta Svobodová

uklízečka

 

Blanka Voborná

uklízečka