Kroužky

I v letošním školním roce 2011/12 mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky pod vedením učitelů. Žáci se mohou do kroužků přihlásit ve škole, rodiče je mohou přihlásit přes emailovou schránku školy.

 

Hra na flétnu
Den, čas úterý, 12:00 - 12:30
Vedoucí: Mgr. Zdenka Michálková

 

Hra na kytaru - začátečníci
Den, čas pondělí, 12:00 - 12:30
Vedoucí: Mgr. Soňa Chládková

 

Hra na kytaru pokročilí
Den, čas úterý, 12:00 - 12:30
Vedoucí: Mgr. Soňa Chládková

 

Konverzace z Aj
Den, čas pondělí, 12:45 - 13:30
Vedoucí: Ing. Alena Marková

 

Florbal - mladší žáci
Den, čas pátek, 12:30 - 13:30
Vedoucí: Mgr. Vladimír Kozlíček

 

Florbal - starší chlapci
Den, čas úterý, 13:45 - 15:15
Vedoucí: Mgr. Jiří Procházka

 

Florbal - starší chlapci
Den, čas úterý, 13:45 - 15:15
Vedoucí: Mgr. Jiří Procházka

 

Aerobik s tancem
Den, čas pondělí, 12:30 - 13:15
Vedoucí: Mgr. Eva Kružíková

 

Odbíjená - začátečníci
Den, čas pondělí, 13:15 - 14:40
Vedoucí: PhDr. Pavel Mach

 

Odbíjená - pokročilí
Den, čas středa, 13:00 - 14:30
Vedoucí: PhDr. Pavel Mach

 

Keramika
Den, čas středa, 12:30 - 14:00
Vedoucí: Mgr. Martin Suk

 

Náprava SVPU
Den, čas čtvrtek, 12:00 - 12:30
Vedoucí: Mgr. Zita Marečková