Přehazovaná

13.06.2017 13:01

   V rámci projektu Zdraví nás baví, se konal turnaj v přehazované, ve kterém spolu soutěžili žáci 4. až 7. ročníku. Předskokanem byli žáci 1. až 3. ročníku, kteří si zahráli strkanobác – vybíjenou na míč. V této soutěži proto sobě nastoupilo celkem šest družstev a zvítězil tým Spinerů, složený se žáků, Doležala, Filipce, Pažourka, Krejčího, Požárové a Pospíšilové. Turnaj v přehazované probíhal ve dvou kategoriích, nejdříve proti sobě nastoupila družstva 4. – 5. ročníku. Systémem každý s každým se utkalo celkem šest čtveřic a prvenství pro sebe získal tým Avatarů ve složení, Kotačka, Chalupa, Hrůza a Bednářová. Ve druhé kategorii se utkaly týmy složené ze žáků 6. – 7. ročníku. Stejný hrací systém, stejný počet družstev, napínavá utkání, ze kterých vzešel vítězně tým Josífci, za který hráli žáci, Uchytilová, Kochová, Němec a Večeřa.  Všem zúčastněným patří uznání za předvedené výkony a vítězným týmům pak blahopřání k prvním místům.

foto zde >