Prevence šikany

03.06.2016 09:27

V květnu 2016 navštívily naší školu pracovnice Střediska výchovné péče ve Velkém Meziříčí, aby žáky 2. – 5. ročníku seznámily s významem slova šikana. Na příkladech ze života, na základě krátkého filmu a zajímavých rozhovorů si žáci uvědomili, jaký pravý význam toto, v dnešní době hojně používané slovo, vlastně má. Snad se sami se šikanou nikdy nepotkají na vlastní kůži, anebo ji dokážou alespoň včas a dobře rozeznat a společně s dospělými najít řešení a cestu z tohoto mnohdy bludného kruhu ven.

Soňa Chládková