Slavnostní zakončení školního roku

02.07.2013 15:59

Jsou tu letní prázdniny! Než se však děti plně oddaly prázdninovému lenošení, přišly si v  poslední školní den - svátečně naladěny, někteří možná s troškou obav, pro výsledky svojí práce. Před rozdáním vysvědčení, nezbytném poučení žáků před nástrahami volných dnů, se i letos všichni sešli v tělocvičně, aby společně bilancovali, chválili a loučili se...

Někteří žáci byli úspěšnější a pilnější než ostatní a přijmuli pochvalu formou knižní odměny z ruk pana ředitele Suka a paní zástupkyně Hortové. Oceněni byli i žáci, kteří se podíleli na sběru starého papíru a pomerančové kůry. V neposlední řadě proběhlo vyhodnocení Atletického čtyřboje.

Závěr však patřil devátému ročníku, který se se všemi rozloučil poutavý proslovem a prezentací. Pan ředitel každého ošerpoval vzpomínkvou stuhou a všem za  učitele i žáky popřál hodně zdaru v následném studiu a pohodový vstup do další etapy života.

Pak už se rozezněl zvon a odcházející žáci slyšeli poslední zvonění na základní škole.

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!