Zdravověda v 8. ročníku

09.04.2013 13:17

Jako každoročně tak i letos probíhá v osmém ročníku školení první pomoci pod odborným vedením paní Šulové. Žáci si při něm ucelí a prohloubí své teoretické znalosti, ale hlavně mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se chovat v situacích ohrožujících jejich život. Všichni trénují umělé dýchání i srdeční masáž. Možná budou někteří z nich zachraňovat lidské životy i ve své budoucí profesionální kariéře.